Rostlinná výroba

Na obhospodařovaných pozemcích se hospodaří konvenčním způsobem s ohledem na životní prostředí. Ve výživě rostlin je uplatňován systém moderního poradenství s využitím pravidelných rozborů půdy a rostlin. Důležitou roli zde hraje i přesná evidence uvážlivého používání prostředků na ochranu rostlin. Udržení a zvyšování úrodnosti půdy je zajištěno pravidelným a dostatečným organickým hnojením – chlévský hnůj, které je dále doplněno dodáním živin v minerální formě.

Produkce rostlinné výroby je orientována jednak na pěstování plodin pro krmivovou základnu chovu skotu a dále na pěstování tržních plodin.

Struktura plodin je stabilizována v pevných osevních postupech, kde mají nezastupitelné místo jeteloviny s obrovským významem pro zvyšování půdní úrodnosti , či jiné bílkovinné směsky, které zahušťují erozní nebezpečí.

Zastoupení plodin bývá následující: