Živočišná výroba

Podnik se specializuje na chov červenostrakatého skotu. V současné době produkujeme 3 mil. Litrů mléka ročně a chováme 350 ks dojnic v uzavřeném obratu stáda. Dále se věnujeme i výkrmu jatečných býků. Celkem chováme 1000 ks skotu. Stáje jsou rozmístěny v obcích Oldřiš, Borová a Pustá Kamenice. Ve všech stájích se dbá na dodržování přísných zásad wellfare – dobré podmínky zvířat.